* * * * *

*     *      *     *     *     *     *     *     *     *      *      *      *     *     *      *     *     *     *     *     *    *    *     *
*      *     *     *     *     *     *     *     *      *      *     *      *     *     *      *     *     *     *     *     *    *    *     *
Jag känner känslan komma krypande 
som så många gånger förr..                   
Känslan att inte behövas..               
att inte älskas utav nån..                                                                                
*      *     *     *     *     *     *     *     *      *      *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *
*      *     *     *     *     *     *     *     *      *      *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *


hits